Vanderlande Careers

Nieuwe opzet

Ruim een jaar geleden ontstond het idee om de websites van Vanderlande eens grondig onder handen te nemen. Zo ook de Careers website. Naast een nieuw uiterlijk is de site vooral technisch verbeterd!

Werkwijze

Om de nieuwe website meteen goed neer te kunnen zetten werd begonnen met het stellen van de volgende:

 • Wat moet deze website precies doen?
 • Waarin wijkt deze af van onze andere websites?
 • Waar zitten volgens jullie de problemen?

Hierdoor ontstond een goede globale indruk van de website. Tijd voor stap 2: de code en databases van het project bestuderen.

Dat kan beter

Al snel ontstond een beeld van een website die door verschillende partijen was opgezet en doorontwikkeld. Het gevaar dat hierbij op de loer ligt, en wat hier ook het geval was, is dat er angst ontstaat voor het aanpassen van zaken, want: “ik weet niet wat er dan allemaal gebeurt!”.

Dat leidde tot de enige juiste conclusie: het backend gedeelte van de website moest volledig op de schop en aanzienlijk eenvoudiger worden opgezet!

Hier zijn we mee aan de slag gegaan en uiteindelijk is bijna alles herschreven:

 • Ophalen externe gegevens volledig opnieuw gemaakt en de data volledig anders opgeslagen (zie Nerd alert).
 • Code samengevoegd en niet (meer) gebruikte externe componenten verwijderd.
 • Strengere controle van geïmporteerde gegevens: onjuiste zaken worden geblokt en hierover wordt een mail gestuurd naar de verantwoordelijken.
 • Extra content onderhoudbaar gemaakt voor Vanderlande zelf, zoals afwijkende namen voor landen, steden en job areas.
 • Performance van de website aanzienlijk verbeterd.
 • Toekomstige aanpassingen kunnen veel sneller en eenvoudiger worden doorgevoerd.

Nerd @lert

Van de zaken die zijn veranderd, is de aanpassing van de import verreweg het meeste werk geweest en deze heeft ook verreweg de grootste impact gehad. De vacatures die op de website getoond worden, komen uit 2 verschillende bronnen:

 • Workday (json file op sftp-locatie)
 • PeopleXS (webservice)

In de oude situatie, werden de gegevens opgeslagen in twee verschillende databases, naast de reeds bestaande database voor het CMS (Umbraco). Er was dus sprake van 3 databases (Umbraco, Workday en PeopleXS) waaruit bij elke pagina op de website geput moest worden, wat natuurlijk killing is voor de performance. Bovendien was de data niet geoptimaliseerd opgeslagen, zodat de query’s ook nog behoorlijk complex/ tijdrovend waren.

In de nieuwe opzet heb ik gekozen voor 1 database, de Umbraco database, waaraan de geïmporteerde gegevens worden toegevoegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ETL-principe:

Extract
De data wordt 1 op 1 uit de bronnen overgehaald naar de database. Hier heeft nog geen enkele bewerking/ slechts filtering plaatsgevonden, behalve dat de gegevens in het juiste format aangeleverd dienen te worden.

Transform
This is where all the magic happens! De data wordt omgevormd, samengevoegd en gefilterd. Vacatures die niet correct zijn, komen er niet in! Er wordt uiteindelijk één staging-tabel gevuld met de vacatures uit beide bronnen. Deze tabel is qua structuur exact gelijk aan de uiteindelijke tabel die door de website gebruikt wordt.

Load
De gegevens uit de staging-tabel worden overgenomen naar de productie-tabel. Op de website worden de vacatures ingelezen uit deze geoptimaliseerde en getoond aan de bezoeker. Alles wat hiervoor nodig is, is 1 simpele query: supersnel!!

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Wij vertellen je graag over de kansen en mogelijkheden.

Bel 073 888 58 42 of ga naar onze contactpagina