menu Sluit

Kennismaken?

Dat vinden wij een goed idee! Wij houden van persoonlijk contact dus we maken graag een afspraak!

+31 (0) 73 888 58 42
info@vrolijkonline.nl
mei 2022

Web development

Is jouw website digitaal toegankelijk?

Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Om ervoor te zorgen dat websites voor iedereen digitaal toegankelijk worden, zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) opgesteld.

Resumé

Wil jij ook een toegankelijke website?
Neem contact op met Tijs!
foto van Vrolijk Online eigenaar Tijs
Tijs Vrolijk
Algemeen directeur
tijs@vrolijkonline.nl
06 - 11 00 13 72

Verplicht voor overheidsinstellingen

De meeste websites zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Wanneer iemand bijvoorbeeld een visuele of auditieve beperking heeft, heeft dat invloed op de interactie met jouw website. 

Sinds juni 2021 moeten websites en applicaties van overheidsinstellingen voldoen aan de WCAG richtlijnen. WCAG 2.1 is de meest recente en op dit moment geldende versie. De huidige richtlijnen gelden voor alle rijksinstellingen, regionale of lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen en hiertoe behorende samenwerkingsverbanden. Gemeenten, ziekenhuizen en scholen behoren ook tot deze groep. Benieuwd of jouw organisatie tot de doelgroep behoort? Dit kan je nakijken op de website van de WCAG.

De wetgeving geldt niet voor commerciële bedrijven. Toch moet je ook dan rekening houden met digitale toegankelijkheid. Het recht op gelijke behandeling van mensen met een beperking vraagt ook inzet van commerciële instellingen, op basis van redelijkheid.

De principes van de WCAG

Iedereen zou op elk moment je website moeten kunnen gebruiken, zonder daarbij problemen te ervaren. Dat is het doel van de WCAG. De richtlijnen zijn opgebouwd uit vier principes. Deze principes zijn: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. 

1. Waarneembaar

Alle content, waaronder bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, formulieren en navigatie, moeten zo aangeboden worden dat verschillende gebruikers ze kunnen waarnemen. De informatie moet met meer dan één zintuig waar te nemen zijn. 

Om slechthorenden toegang te geven tot informatie moeten geluidsfragmenten zichtbaar gemaakt worden door deze ook als geschreven tekst aan te bieden. En slechtzienden dien je toegang te geven tot informatie door geschreven tekst ook als geluidsfragment te presenteren.

Ook is het gebruik van kleuren van belang. Slechtzienden kunnen meer informatie tot zich nemen als er voldoende gebruik gemaakt wordt van contrast. Voor mensen met kleurenblindheid moeten bepaalde kleurencombinaties vermeden worden.

2. Bedienbaar

Alle onderdelen van de website of applicatie moeten bedienbaar zijn via een toetsenbord. Gebruikers moeten genoeg tijd krijgen om de content te lezen en te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat animaties gepauzeerd moeten kunnen worden. 

Flitsen en andere content waarvan het bekend is dat het toevallen of fysieke reacties veroorzaakt moeten vermeden worden. Gebruikers moeten makkelijk door de website kunnen navigeren, content vinden en bepalen waar ze zijn. 

3. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. Zorg dat de website in makkelijk leesbare taal is geschreven en vermijd moeilijke woorden of vakjargon. Met makkelijke leesbare taal wordt hier bedoeld het leesvaardigheidsniveau van het lager middelbaar onderwijs. 

Het uiterlijk en de bediening van webpagina’s moeten voorspelbaar zijn. Gebruikers moeten geholpen worden bij het vermijden van fouten. Denk hierbij aan een gespecificeerde foutmelding die de gebruiker ontvangt nadat hij/zij een invoerfout heeft gemaakt bij het invullen van een formulier.

4. Robuust

De website moet volgens een juiste structuur gebouwd worden, waardoor content betrouwbaar geïnterpreteerd kan worden door onder andere verschillende browsers en screenreaders. De code moet foutloos geschreven zijn zodat een juiste weergave en juist gebruik gefaciliteerd worden.

Succescriteria

Onder deze vier principes vallen richtlijnen. Elke richtlijn bevat succescriteria, die weer zijn opgedeeld in drie niveaus: 

  • Niveau A: minimale toegankelijkheid (30 criteria)
  • Niveau AA: goede toegankelijkheid (20 criteria)
  • Niveau AAA: uitstekende toegankelijkheid (28 criteria)

Voor overheidsorganisaties in Nederland is het wette­lijk verplicht om aan niveau AA te voldoen. Een website of applicatie behorend tot de doelgroep moet daarmee aan de in totaal 50 criteria van niveau A en niveau AA voldoen.

Is jouw website al toegankelijk?

Om te controleren of jouw website voldoet aan de succescriteria kun je een gratis quickscan doen op de website van het WCAG. Hiermee kan een deel van de succescriteria getoetst worden en je ontvangt binnen enkele minuten een overzicht van de fouten en aandachtspunten. Wens je een uitgebreider onderzoek, dan kun je zelf alle criteria met behulp van deze checklist nalopen of een professionele audit laten doen.

Kies voor een toegankelijke website

Als commercieel bedrijf heb je op dit moment de keuze om je website of applicatie digitaal toegankelijk te maken. Zoals hierboven gesteld, dien je wel rekening te houden met het recht op gelijke behandeling. Bovendien is het niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor je bedrijfsdoelstellingen een meerwaarde om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn.

Een voorbeeldcase

Voor maatschappelijk dienstverlener Farent ontwikkelden wij een nieuwe website. Voor een organisatie met een maatschappelijk functie zoals Farent is het uiteraard van groot belang dat de website digitoegankelijk is. 

Zo is de website volledig bedienbaar met een toetsenbord. Hiervoor hebben we onder andere skiplinks toegevoegd. Bij alle formulieren is een duidelijke instructie bij vermeld bij de invoervelden. Wanneer de gebruiker een foutief antwoord noteert, wordt dit aangegeven en wordt er een suggestie gedaan wat hij/zij zou moeten aanpassen.

Wil jij ook een toegankelijke website?

Bij Vrolijk Online ben je aan het goede adres. Wij hebben de kennis en ervaring om jouw website digitaal toegankelijk te maken.

Wil jij ook een toegankelijke website?
Neem contact op met Tijs!
foto van Vrolijk Online eigenaar Tijs
Tijs Vrolijk
Algemeen directeur
tijs@vrolijkonline.nl
06 - 11 00 13 72

Bekijk alle updates
Kennismaken?

Dat vinden wij een goed idee! Wij houden van persoonlijk contact dus we maken graag een afspraak!

+31 (0) 73 888 58 42 info@vrolijkonline.nl