sluit
  • Over ons
  • Dit doen wij
  • Projecten
  • Actueel
  • Vacatures
  • Contact

Koffie of Gluk thee?

Runweg 20, 5258 BN Berlicum
T 073 888 58 42
E info@vrolijkonline.nl

Support nodig

E. support@vrolijkonline.nl
menu

Online strategie

Je wilt een nieuwe site. Of je hebt een goede site en wilt beter gevonden worden. Je wilt de verkoop van je shop een boost geven. Je wilt meer leads genereren. Of meer brand awareness. Kortom je wilt aan de slag met je online zichtbaarheid. Vrolijk Online helpt je daarbij.

Alles wat je online doet, doe je met een reden, een doel. Om je online activiteiten echt succesvol te laten zijn, is het daarom goed vooraf een online strategie op te stellen. Vrolijk Online werkt vanuit een stappenplan. Wanneer we voor jou aan de slag gaan, willen we graag van je weten wat het doel is van je vraagstelling, wat je ermee wilt bereiken en wat de achterliggende vraag vanuit de organisatie is.

Stap 1: Bepalen boodschap

Alles start met een goed gesprek! Tijdens een brainstormsessie brengen we samen in kaart welke online doelgroepen je wilt bedienen en wat daarbij je online doelstellingen zijn. Belangrijk onderdeel van deze sessie is het jezelf verplaatsen in je klant. Waarom moet deze kiezen voor jouw bedrijf? Wat zijn de Unique Buying Reasons (UBR’s)? Wat heb je jouw klanten te bieden en waarom? Wat is het verhaal achter het bedrijf? 

Het in kaart brengen van deze informatie geeft focus aan je online plannen. De boodschap die je over wilt brengen met jouw bedrijf wordt geformuleerd. Het zorgt ervoor dat je je bedrijf op duidelijke en heldere wijze kunt presenteren in de markt en doelgericht te werk gaat.

Alles start met een goed gesprek!

Tijdens een brainstormsessie brengen we samen in kaart welke online doelgroepen je wilt bedienen en wat daarbij je online doelstellingen zijn. Belangrijk onderdeel van deze sessie is het jezelf verplaatsen in je klant.

Stap 2: Concretiseren doelstellingen

Tijdens stap 1 is de boodschap van je organisatie in beeld gebracht. Nu is het tijd om concrete doelen te bepalen. Waar liggen kansen? Wees kritisch in het bepalen van doelstellingen. Zijn de doelstellingen haalbaar en dragen ze bij aan het succes van de organisatie?

In deze fase brengen we ook in kaart welke online middelen er al zijn en of de resultaten hiervan meetbaar zijn. 

Stap 3: Ombuigen doelstellingen naar online strategie

Nu is het tijd om de doelstellingen te koppelen aan online instrumenten. Dit kunnen bestaande online middelen zijn of nieuwe. Een nieuwe website zou bijvoorbeeld een goede keuze zijn om je brand awareness te verbeteren. Het verhaal van jouw bedrijf (zie stap 1) wordt hier duidelijk, inspirerend en verrassend gepresenteerd. Durf daarbij anders te zijn!

De keuze van de juiste online middelen hangt af van de beschikbare data, de te bereiken doelgroepen en te behalen doelen. Samen bedenken we de meest effectieve inzet van online middelen. Het basisfundament voor je online strategie is eigenlijk altijd je website. Dat is het platform waar we bestaande klanten, leads en potentiële nieuwe klanten naar toe willen leiden. Dat is de plek waar zij een goed beeld krijgen van jouw bedrijf! Daar gaan ze over tot actie wanneer we alles de juiste aandacht hebben gegeven.

Online Strategie

Stap 4: Doelstellingen per middel bepalen

Bij het vaststellen van een online strategie kiezen we voor de verdeling: Owned media, Paid media en Earned media. Onder Owned media vallen de middelen die je in eigen beheer hebt; je website, digitale nieuwsbrief of social media kanalen. Paid media gaat over de inzet van betaalde online middelen zoals Google ads en social ads. Earned media is het meest krachtige en tegelijkertijd moeilijkste middel, dit heeft te maken met online aandacht voor jouw bedrijf door anderen (bijvoorbeeld aanbevelingen of een post op social over jouw bedrijf).

Samen bepalen we de verdeling Owned en Paid media. Waarbij we op basis van beschikbare budgetten de meest effectieve inzet bepalen. Vervolgens leggen we per middel vast wat we willen bereiken, liefst zo meetbaar mogelijk. Dit geeft een duidelijk beeld van de resultaten en zorgt ervoor dat er bijgestuurd kan worden.

Stap 5: De uitvoering

De uitvoering start met het opstellen van een planning. Hierin worden alle vastgestelde onderdelen opgenomen. Onmisbare elementen zoals het opstellen van SEO teksten voor je website, fotografie, etcetera worden hierin ook meegenomen.

Wie levert wat wanneer aan? Wie is verantwoordelijk voor de monitoring van de verschillende onderdelen? En dan is het zover! We starten met de uitvoering van jouw online plannen. Plannen met een stevige basis, verankerd binnen het bedrijf omdat stakeholders mee hebben gedacht. Plannen die resultaatgericht zijn opgesteld en bijdragen aan het online succes van jouw bedrijf.

Stap 6: Analyseren en optimaliseren

Je bent gestart met de uitvoer van jouw online strategie. Alles loopt en nu kun je heerlijk achterover leunen en afwachten... Helaas werkt het niet zo. Nu start de fase van monitoren en bijsturen. Aan de hand van analyse van de beschikbare cijfers wordt gestart met het continue proces van optimaliseren. De online wereld staat niet stil en jouw bedrijf ook niet. 

Vrolijk Online helpt je inzicht te krijgen in de resultaten en adviseert je waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Maak van jouw bedrijf ook een online succes, samen met Vrolijk Online.

Meer weten over Online strategie?

Onze experts hebben jarenlange ervaring.

Neem contact op met Tijs

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Wij vertellen je graag over de kansen en mogelijkheden.