menu Sluit

Kennismaken?

Dat vinden wij een goed idee! Wij houden van persoonlijk contact dus we maken graag een afspraak!

+31 (0) 73 888 58 42
info@vrolijkonline.nl

Online strategie

Online succesvol worden? Daar is meer voor nodig dan alleen een website. Om beter gevonden te worden, leads te genereren of meer te verkopen via je webshop heb je een goede online strategie nodig. Een online strategie vormt tevens de basis voor jouw nieuwe website. Het is een belangrijk instrument voor je zichtbaarheid op het internet.

Een online strategie is een lange termijn plan dat beschrijft hoe en welke marketingactiviteiten online zullen worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken. SEO, SEA, social media, bloggen, e-mailmarketing, etcetera. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een goede strategie is dan ook onmisbaar! Om jou hierin te begeleiden werken wij bij Vrolijk Online met een stappenplan.

Stap 1: Boodschap definiëren

Alles start met een goed gesprek! Tijdens een brainstormsessie brengen we samen in kaart welke online doelgroepen je wilt bedienen en wat daarbij je online doelstellingen zijn. Belangrijk onderdeel van deze sessie is jezelf verplaatsen in je klant. Waarom moet deze kiezen voor jouw bedrijf? Wat zijn de Unique Buying Reasons (UBR’s)? Wat heb je jouw klanten te bieden en waarom? Wat is het verhaal achter het bedrijf? 

Het in kaart brengen van deze informatie geeft focus aan je online plannen. De boodschap die je over wilt brengen met jouw bedrijf wordt geformuleerd. Het zorgt ervoor dat je je bedrijf op duidelijke en heldere wijze kunt presenteren in de markt en doelgericht te werk gaat.

afbeelding online strategie met handen op laptop, web icoontjes & vrolijk online

Stap 2: Doelstellingen concreet maken

Tijdens stap 1 is de boodschap van je organisatie in beeld gebracht. Nu is het tijd om concrete doelen te bepalen. Wees kritisch in het bepalen van doelstellingen. Zijn de doelstellingen haalbaar en dragen ze bij aan het succes van de organisatie? In deze fase brengen we ook in kaart welke online middelen er al zijn en of de resultaten hiervan meetbaar zijn. 

Stap 3: Van doelstellingen naar online strategie

Nu is het tijd om de doelstellingen te koppelen aan online instrumenten. De keuze van de juiste online middelen hangt af van de beschikbare data, de te bereiken doelgroepen en te behalen doelen. Samen bedenken we de meest effectieve inzet van online middelen. 

Het basisfundament voor je online strategie is eigenlijk altijd je website. Dat is het platform waar we bestaande klanten, leads en potentiële nieuwe klanten naar toe willen leiden. Dat is de plek waar zij een goed beeld krijgen van jouw bedrijf! Daar gaan ze over tot actie wanneer wij alles de juiste aandacht hebben gegeven.

afbeelding van 3 pijlers van online strategie

Stap 4: Doelstellingen per middel

Bij het vaststellen van een online strategie kiezen we voor de verdeling: Owned media, Paid media en Earned media. Onder Owned media vallen de middelen die je in eigen beheer hebt; je website, digitale nieuwsbrief of social media kanalen. Paid media gaat over de inzet van betaalde online middelen zoals Google ads en social ads. Earned media is het meest krachtige en tegelijkertijd moeilijkste middel, dit heeft te maken met online aandacht voor jouw bedrijf door anderen (bijvoorbeeld aanbevelingen of een post op social over jouw bedrijf).

Samen bepalen we de verdeling Owned en Paid media. Waarbij we op basis van beschikbare budgetten de meest effectieve inzet bepalen. Vervolgens leggen we per middel vast wat we willen bereiken, liefst zo meetbaar mogelijk. Dit geeft een duidelijk beeld van de resultaten en zorgt ervoor dat er bijgestuurd kan worden.

Stap 5: De uitvoering

De uitvoering start met het opstellen van een planning. Hierin worden alle vastgestelde onderdelen opgenomen. Onmisbare elementen zoals het opstellen van SEO teksten voor je website, fotografie, etcetera worden hierin ook meegenomen. 

En dan is het zover! We starten met de uitvoering van jouw online plannen. Plannen met een stevige basis, verankerd binnen het bedrijf omdat stakeholders mee hebben gedacht. Plannen die resultaatgericht zijn opgesteld en bijdragen aan het online succes van jouw bedrijf.

Stap 6: Analyseren en optimaliseren

Je bent gestart met de uitvoering van jouw online strategie. Alles loopt en je kunt achterover leunen! Of toch niet? Nu start de fase van monitoren en bijsturen. De cijfers wordt periodiek geanalyseerd en het optimaliseren kan beginnen. De online wereld staat niet stil en jouw bedrijf ook niet. 

Vrolijk Online helpt je inzicht te krijgen in de resultaten en adviseert je waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Maak van jouw bedrijf ook een online succes, samen met Vrolijk Online.

Laat ons jou de weg wijzen

Wij helpen je graag bij het opstellen en uitvoeren van een online strategie en helpen je bovendien alle kansen te benutten en je te behoeden voor valkuilen. Wij hebben de meeste paden al bewandeld en kunnen jou meteen de goede weg wijzen. 

Kennismaken?

Dat vinden wij een goed idee! Wij houden van persoonlijk contact dus we maken graag een afspraak!

+31 (0) 73 888 58 42 info@vrolijkonline.nl